सार्थ तुकाराम गाथा

साधकाची दशा उदास – संत तुकाराम अभंग – 1161

साधकाची दशा उदास – संत तुकाराम अभंग – 1161


साधकाची दशा उदास असावी । उपाधि नसावी अंतर्बाहय ॥१॥
लोलुप्यता काय निद्रेतें जिणावें । भोजन करावें परिमित ॥ध्रु.॥
एकांती लोकांतीं स्त्रियांशीं भाषन । प्राण गेल्या जाण बोलों नये ॥२॥
तुका म्हणे ऐशा साधनीं जो राहे । तोचि ज्ञान लाहे गुरुकृपा ॥४॥

अर्थ

परमार्थातील साधकाची दशा संसाराविषयी उदास असावी .आणि त्याच्या अंतःकरणात काम क्रोध आणि बाह्यरंगात संसार विषयी कोणतीही उपाधी नसावी .साधकाने लोलुप असू नये ,निद्रेला नियंत्रित ठेवावे तसेच कमी जेवावे. साधकाने परस्त्रीशी एकांतात किंवा लोकांतात देखील बोलू नये .तुकाराम महाराज म्हणतात या वचनाचे जो साधक पालन करून त्या वचनाच्या ठिकाणी स्थिर राहील त्यालाच हरीच्या व गुरूच्या कृपेने ज्ञान प्राप्त होईल.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

साधकाची दशा उदास – संत तुकाराम अभंग – 1161

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *