सार्थ तुकाराम गाथा

गाऊं नेणें परी – संत तुकाराम अभंग – 1167

गाऊं नेणें परी – संत तुकाराम अभंग – 1167


गाऊं नेणें परी मी कांहीं गाईन । शरण जाईन पांडुरंगा ॥१॥
ब्रम्हांडनायक मी त्याचा अंकित । काय यमदूत करिती काळ ॥ध्रु.॥
वेश्या ज्याच्या नामें तारिली गणिका । अजामेळा सारिखा सारिखा पापरासीं ॥२॥
चरणींच्या रजें अहिल्या तारिली । रूपवंत केली कुबजा दासी ॥३॥
पृथिवी तारिली पाताळासी जातां । तुका म्हणे आतां आम्ही किती ॥४॥

अर्थ

मला हरीचे गुणगाणं तालबद्ध स्वरबद्ध गाता येत नाही पण मी कसे का होईना पांडुरंगाचे गुणगान गाईन आणि त्याला शरण जाईल. सर्व ब्रह्मांडाचा नायक जो आहे त्याचाच मी अंकित आहे त्यामुळे मी बलवान झालो आहे आणि या कारणामुळे यम आणि कळिकाळ मला काय करणार आहे? गणिका नावाची वैश्या व अजामेळ सारखा महापाप राशी तरला गेला व ज्याच्याचरणरजाने अहिल्या सारखी स्त्री तरली गेली आणि कुबजा दासी तिला रूपवंत केले. तुकाराम महाराज म्हणतात हिरण्याक्षाने पृथ्वीला पाताळात नेले व हरीने त्या पृथ्वीला पातळ काढून एवढी मोठी पृथ्वी ज्या हरीने तारली त्याच्यासाठी आम्हाला तारणे हे काहीच कठीण नाही.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

गाऊं नेणें परी – संत तुकाराम अभंग – 1167

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *