सार्थ तुकाराम गाथा

दुडीवरी दुडी – संत तुकाराम अभंग – 1187

दुडीवरी दुडी – संत तुकाराम अभंग – 1187


दुडीवरी दुडी । चाले मोकळी गुजरी ॥१॥
ध्यान लागो ऐसें हरी । तुझे चरणीं तैशापरी ॥ध्रु.॥
आवतण्याची आस । जैसी लागे दुर्बळासी ॥२॥
लोभ्या काळांतराची आस । बोटें मोजी दिवस मास ॥३॥
तुका म्हणे पंढरीनाथा । मजला आणिक नको व्यथा ॥४॥

अर्थ

गुजराती स्त्री एकावर एक घागरी ठेवून हात सोडून चालतात पण ती घागरी पडणार नाहीत याची देखील ते दक्षता घेतात. अगदी त्याप्रमाणे तुझ्या चरणाच्या ठिकाणी माझे ध्यान लागू द्यावे , जसा एखादा भिकारी मला कोणी जेवण्याचे आमंत्रण देतो का याची वाट पाहतो ,आणि एखाद्या लोभी मनुष्याने एखाद्या व्यक्तीला व्याजाने पैसे द्यावे व त्याचा हिशोब लावावा, की आता किती दिवस झाले पैसे देऊन ,त्याचे व्याज किती झाले असावे याचा हिशोब अगदी एकाग्रचित्ताने तो लोभी मनुष्य जसा करतो तसेच माझे चित्त तुझ्या स्वरूपाच्या ठिकाणी लागावे .तुकाराम महाराज म्हणतात हे पंढरीनाथा मला ही तुझाच ध्यास लागू द्या मला दुसरी कोणतीही व्यथा नको.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

दुडीवरी दुडी – संत तुकाराम अभंग – 1187

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *