सार्थ तुकाराम गाथा

आम्हां विष्णुदासां – संत तुकाराम अभंग –1200

आम्हां विष्णुदासां – संत तुकाराम अभंग –1200


आम्हां विष्णुदासां हें चि भांडवल । अवघा विठ्ठल धन वित्त ॥१॥
वाणी नाहीं घ्यावें आपुलिया हातें । करोनियां चित्तें समाधान ॥२॥
तुका म्हणे द्रव्य मेळविलें मागें । हें तों कोणासंगें आलें नाहीं ॥३॥

अर्थ

आम्हा हरिदासांना विठ्ठल हेच भांडवल आहे आणि आमचे धन, वित्त सर्वकाही विठ्ठलचा आहे. आमच्या या भांडवलामध्ये कोणत्याही प्रकारचा तोटा नाही त्यामुळे चित्तामध्ये समाधान आहे आणि आम्ही चित्त समाधान करून लागेल तेवढे ते नाम सेवन करतो. तुकाराम महाराज यामागे अनेक लोकांनी द्रव्य मिळवले आहे पण ते द्रव्य कोण संगे गेलेले ही नाही व कोणा बरोबर आलेले देखील नाही पण आमच्या जवळचे विठ्ठल नाम रुपी भांडवल आहे ,धन आहे, द्रव्य आहे, ते नेहमी आमच्या बरोबरच राहते.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

आम्हां विष्णुदासां – संत तुकाराम अभंग –1200

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *