सार्थ तुकाराम गाथा

काय देवें खातां – संत तुकाराम अभंग –1202

काय देवें खातां – संत तुकाराम अभंग –1202


काय देवें खातां घेतलें हातींचें । आलें हें तयाचें थोर भय ॥१॥
म्हणतां गजरें राम एकसरें । जळती पापें थोरें भयधाकें॥ध्रु.॥
काय खोळंबले हात पाय अंग । नाशिलें हें सांग रूप काय ॥२॥
कोण लोकीं सांग घातला बाहेरी । म्हणतां हरी हरी तुका म्हणे॥३॥

अर्थ

अरे तू हरीचे नाम घेत आहे म्हणून, देवाने तु काही खात आहे किंवा खात असताना तुझ्या हातून काही ओढून घेतले आहे काय ?नाही ना मग देवाचे नाम घेण्यासाठी घाबरण्याचे काय कारण ?रामनामाचा जप तु एकदम गर्जून म्हणजे मोठ्या भक्तिभाव पूर्ण श्रद्धेने घेतले तर सर्व पापे नामाच्या भयाने जळून जातात .हरीचे नाम घेत असताना तुझे हात पाय बंद पडतात काय किंवा तुझ्या सौंदर्‍यामध्ये काही बिघाड होतो काय ?तुकाराम महाराज म्हणतात तु हरी म्हणत असताना कोणीही तुला धर्माच्या बाहेर काढले काय? ते तरी सांग.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

काय देवें खातां – संत तुकाराम अभंग –1202

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *