सार्थ तुकाराम गाथा

धनवंतालागीं – संत तुकाराम अभंग –1227

धनवंतालागीं – संत तुकाराम अभंग –1227


धनवंतालागीं । सर्वमान्यता हे जगीं ॥१॥
माता पिता बंधु जन । सर्व मानिती वचन ॥ध्रु.॥
जव चाले मोठा धंदा । तंव बहिण म्हणे दादा ॥२॥
सदा शृंगारभूषणें । कांता लवे बहुमानें ॥३॥
तुका म्हणे धन । भाग्य अशाश्वत जाण ॥४॥

अर्थ

धनवंत लोकांना सर्व जगात मान्यता आहे .माता पिता बंधू सर्व लोक त्याचेच ऐकतात. जोपर्यंत धंदा मोठ्या प्रमाणात चालतो तोपर्यंत बहीण भावाला दादा दादा म्हणते. बायकोला जर शृंगार भूषणे दिले तर ती नवऱ्याच्या पुढे आदराने लवते त्याला बहुमान देते. तुकाराम महाराज म्हणतात धन आणि धनामुळे प्राप्त झालेले भाग्य हे दोन्ही न टिकणारे आहे.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

धनवंतालागीं – संत तुकाराम अभंग –1227

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *