सार्थ तुकाराम गाथा

जयापासोनि सकळ – संत तुकाराम अभंग –1244

जयापासोनि सकळ – संत तुकाराम अभंग –1244


जयापासोनि सकळ । महीमंडळ जालें ॥१॥
तो एक पंढरीचा राणा । नये अनुमाना श्रुतीसी ॥ध्रु.॥
विवादती जयासाठीं। जगजेटी तो विठ्ठल ॥२॥
तुका म्हणे तो आकळ । आहे सकळव्यापक॥३॥

अर्थ

ज्याच्यापासून हे महीमंडळ, पृथ्वी मंडळ निर्माण झाले तोच हा पंढरीनाथ आहे की ज्याच्या स्वरूपाचे अनुमान श्रुती म्हणजे वेदाला देखील कळत नाही .सहाही शास्त्रे ज्याच्या स्वरूपाविषयी वाद-विवाद करतात ,तो हा विठ्ठल आहे. तुकाराम महाराज म्हणतात हा पंढरीनाथ कोणालाही न कळणारा आहे तो कोणालाही कळणार नाही परंतु तो सर्वत्र व्यापक आहे.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

जयापासोनि सकळ – संत तुकाराम अभंग –1244

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *