सार्थ तुकाराम गाथा

कोण वेची वाणी – संत तुकाराम अभंग –1249

कोण वेची वाणी – संत तुकाराम अभंग –1249


कोण वेची वाणी । आतां क्षुल्लका कारणीं ॥१॥
आतां हेचि माप करूं । विठ्ठल हृदयांत धरूं ॥ध्रु.॥
नेंदाविया वृत्ति । आतां उठों चि बहुती ॥२॥
उपदेश लोकां । करूनी वेडा होतो तुका ॥३॥

अर्थ

आता शुल्लक कारणासाठी वाणी कोण खर्च करतोय? आता एवढेच काम करूया विठ्ठलाला आपल्या हृदयात धरून ठेवुया. माझ्या चित्तामध्ये आता यापुढे अनेक विषयां विषयी वृत्ती उठू नये .तुकाराम महाराज म्हणतात मी हरिभक्ती विषयी उपदेश करून मी ही त्यामध्ये वेडा होत आहे.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

कोण वेची वाणी – संत तुकाराम अभंग –1249

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *