सार्थ तुकाराम गाथा

तुम्ही कांटाळलां तरी – संत तुकाराम अभंग –1252

तुम्ही कांटाळलां तरी – संत तुकाराम अभंग –1252


तुम्ही कांटाळलां तरी । आम्हां न सोडणें हरी ॥१॥
जावें कवणिया ठाया । सांगा विनवितों पायां ॥ध्रु.॥
केली जिवा साठी । आतां सुखें लागो पाठी ॥२॥
तुका म्हणे ठाव । न सोडणें हाचि भाव ॥३॥

अर्थ

हे हरी तुम्ही आम्हाला किती जरी कंटाळलात तरी आम्ही तुम्हाला सोडणार नाही. देवा तुम्हाला सोडून आम्ही कोठे जावे ते तुम्ही सांगा, ही मी विनंती तुमच्या पाया पाशी करतोय? देवा आम्ही आमचा जीव तुम्हाला अर्पण केला आहे त्यामुळे आता खुशाल तुमच्या पाठीशी लागावे लागेल. तुकाराम महाराज म्हणतात देवा आता आम्ही तुमच्या ठिकाणी जो आश्रय घेतला आहे तो सोडून न देणे हाच भक्तिभाव आमच्या ठिकाणी असला पाहिजे.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

तुम्ही कांटाळलां तरी – संत तुकाराम अभंग –1252

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *