सार्थ तुकाराम गाथा

सर्वपक्षीं हरी साहयसखा – संत तुकाराम अभंग –1254

सर्वपक्षीं हरी साहयसखा – संत तुकाराम अभंग –1254


सर्वपक्षीं हरी साहयसखा जाला । ओल्या अंगणीच्या कल्पलता त्याला ॥१॥
सहजचाली चालतां पायवाटे । चिंतामणींसमान होती गोटे ॥२॥
तुका तरी सहज बोले वाणी । त्याचे घरीं वेदांत वाहे पाणी ॥३॥


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

सर्वपक्षीं हरी साहयसखा – संत तुकाराम अभंग –1254

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *