सार्थ तुकाराम गाथा

हेचि भेटी साच – संत तुकाराम अभंग –1260

हेचि भेटी साच – संत तुकाराम अभंग –1260


हेचि भेटी साच रूपाचा आठव । विसावला जीव आवडीपै ॥१॥
सुखाचें भातुकें करावें जतन । सेविल्या ताहान भूक जाय ॥ध्रु.॥
दुरील जवळी आपणचि होतें । कवळिलें चित्तें जीवनासी ॥२॥
तुका म्हणे नाम घेता वेळोवेळां । होतील शीतळा सकळा नाडी ॥३॥

अर्थ

हरीच्या स्वरूपाची आठवण करणे हीच त्याची खरी भेट आहे. आणि त्या विषयी आवड धरली की जीवाला विश्रांती प्राप्त होते .देवाच्या स्वरूपाची आठवण केल्यानंतर जे सुख मिळते केस खाऊ, जतन करून त्याचेच सेवन करावा मग त्याने तहान भूक नाहीशी होते. आपल्या चित्ताने जीवनरूपी विठ्ठलाला कवटाळले तर दूर वाटणारा विठ्ठल आपोआप आपल्या जवळ येतो. तुकाराम महाराज म्हणतात या विठ्ठलाचे नाम वेळोवेळा घेतले असता शरीराच्या सर्व नाड्या शांत होतात.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

हेचि भेटी साच – संत तुकाराम अभंग –1260

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *