सार्थ तुकाराम गाथा

ऐसा घेई कां – संत तुकाराम अभंग –1263

ऐसा घेई कां – संत तुकाराम अभंग –1263


ऐसा घेई कां रे संन्यास । करीं संकल्पाचा नाश ॥१॥
मग तूं राहें भलते ठायीं । जनीं वनीं खाटे भोई ॥ध्रु.॥
तोडीं जाणिवेची कळा । होई वृत्तीसी वेगळा ॥२॥
तुका म्हणे नभा । होई आणुचा ही गाभा ॥३॥

अर्थ

अरे तू असा संन्यासी हो की तुझ्या अहंतेचा सर्व संकल्पाचा नाश होईल, मग तू कुठेही रहा अगदी जनात, वनात, खाटेवर, जमिनीवर कुठेही रहा काही हरकत नाही. “मला सर्व समजते” हे बंधन तु तोडून टाक .अगदी मी ब्रम्‍ह आहे या वृत्ती होऊनही तू वेगळा होय. तुकाराम महाराज म्हणतात तु सर्वांच्या पेक्षा वेगळा म्हणजे आकाशापेक्षाही मोठा आणि अनु रेणु पेक्षाही लहान म्हणजे अनु रेणु चा गाभा होय.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

ऐसा घेई कां – संत तुकाराम अभंग –1263

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *