सार्थ तुकाराम गाथा

अवघें जेणें पाप नासे – संत तुकाराम अभंग –1274

अवघें जेणें पाप नासे – संत तुकाराम अभंग –1274


अवघें जेणें पाप नासे । तें हें असे पंढरीसी ॥१॥
गात जागा गात जागा । प्रेम मागा विठ्ठला ॥ध्रु.॥
अवघी सुखाची च राशी । पुंडलिकाशीं वोळली हे ॥२॥
तुका म्हणे जवळी आलें । उभे ठालें समचरणीं ॥३॥

अर्थ

सर्व पाप ज्याच्या दर्शनाने नष्ट होतात असे ते ब्रम्‍ह पंढरीत आहे. त्यामुळे गात – गात पंढरीला जा आणि त्या विठ्ठलाला प्रेम मागा. जी सर्व सुखाची राशी आहे अशी सुखाची राशी पुंडलिका साठी विटेवर उभी राहिली आहे. तुकाराम महाराज म्हणतात हे ब्रम्ह आपल्या जवळ आले आहे आणि विटेवर त्याचे समचरण ठेवून उभे राहिले आहे.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

अवघें जेणें पाप नासे – संत तुकाराम अभंग –1274

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *