संत तुकाराम अभंग

तारतिम वरी तोंडाच पुरतें – संत तुकाराम अभंग – 129

तारतिम वरी तोंडाच पुरतें – संत तुकाराम अभंग – 129


तारतिम वरी तोंडाच पुरतें ।
अंतरा हें येतें अंतरीचें ॥१॥
ऐसी काय बरी दिसे ठकाठकी ।
दिसतें लौकिकीं सत्य ऐसें ॥ध्रु.॥
भोजनांत द्यावें विष कालवूनि ।
मोहचाळवणी मारावया ॥२॥
तुका म्हणे मैंद देखों नेदी कुडें ।
आदराचे पुढें सोंग दावी ॥३॥

अर्थ
कपटी माणूस तोंडावर तारतंम्याने गोड बोलतो.त्याच्या अतःकरणातील भाव मला समजत आहे . लोकांमध्ये तुझो वागणे खरे आहे असे दिसून येते पण अशी फसवेगिरि बरी दिसती काय ?भोजनात विष कालवावे तसे तुझे गोड-गोड बोलने आहे.मनात मात्र मारण्याचा मोह आहे .तुकाराम महाराज म्हणतात, कपटी माणसाच्या अतःकरणातील कपट दिसून येत नाही वरवर आदराचे सोंग दाखवित असतो .


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play


तारतिम वरी तोंडाच पुरतें – संत तुकाराम अभंग

संत ज्ञानेश्वर अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *