संत तुकाराम अभंग

धर्माची तूं मूर्ती – संत तुकाराम अभंग – 13

धर्माची तूं मूर्ती – संत तुकाराम अभंग – 13


धर्माची तूं मूर्ती ।
पाप पुण्य तुझे हातीं ॥१॥
मज सोडवीं दातारा ।
कर्मापासूनि दुस्तरा ॥ध्रु.॥
करिसी अंगीकार ।
तरी काय माझा भार ॥२॥
जिवींच्या जीवना ।
तुका म्हणे नारायणा ॥३॥

अर्थ
हे परमेश्वरा, तू प्रत्यक्ष धर्माची मूर्ति आहेस, पाप-पूण्य घडवुन आणणे हे सर्वस्व तुमच्या हाती आहे .
या प्रपंच्यातील कर्मापासून माझी सोडवणुक करा .हे परमेश्वरा, माझा स्वीकार केल्याने तुम्हाला माझा भार होईल काय? तुकाराम महाराज म्हणतात जीवाचे जीवन असलेल्या नारायणा मी तुला विनंती करीत आहे .


हा अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .


धर्माची तूं मूर्ती – संत तुकाराम अभंग

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *