सार्थ तुकाराम गाथा

जेणें वाढे अपकीर्ती – संत तुकाराम अभंग –1351

जेणें वाढे अपकीर्ती – संत तुकाराम अभंग –1351


जेणें वाढे अपकीर्ती । सर्वार्थी तें वर्जावें ॥१॥
सत्य रुचे भलेपण । वचन तें जगासी ॥ध्रु.॥
होइजेतें शूर त्यागें । वाउगें तें सारावें ॥२॥
तुका म्हणे खोटें वर्म । निंद्यकर्म काळिमा ॥३॥

अर्थ

जेणे अपकीर्ती वाढते त्याचा त्याग करावा. जगाला नेहमी भले पणाने वागणे, खरे वागणे हेच आवडते तर नेहमी खरे वागून, खरे बोलून खरा शूर व्हावे. तुकाराम महाराज म्हणतात निंद्य वागणे, खोटे वागणे हेच आपल्या प्रतिमेला काळे फासण्याचे वर्म आहे.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

जेणें वाढे अपकीर्ती – संत तुकाराम अभंग –1351

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *