सार्थ तुकाराम गाथा

सकळ सत्ताधारी – संत तुकाराम अभंग –1374

सकळ सत्ताधारी – संत तुकाराम अभंग –1374


सकळ सत्ताधारी । व्हावें ऐसें काय हरी ॥१॥
परि या कृपेच्या वोरसे । कुढावया चेचि पिसे ॥ध्रु.॥
अंगे सर्वोत्तम । अवघा चि पूर्णकाम ॥२॥
तुका म्हणे दाता । तरि हा जीव दान देता ॥३॥

अर्थ

हे हरी तू सर्वसत्ताधारी आहेस तरी तू असे का झालास? देवाने प्रेमपान्हा सोडण्याऐवजी नुसताच कुढत बसलेला आहे. हा देव अंगाने सर्वोत्तम आहे, सर्व काम आहे, आत्मतृप्त आहे. तुकाराम महाराज म्हणतात जर हा दाता असता तरी आम्हाला जीवदान दिले असते.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

सकळ सत्ताधारी – संत तुकाराम अभंग –1374

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *