सार्थ तुकाराम गाथा

तांतडीनें आम्हां धीरचि – संत तुकाराम अभंग –1384

तांतडीनें आम्हां धीरचि – संत तुकाराम अभंग –1384


तांतडीनें आम्हां धीरचि न कळे । पाळावे हे लळे लवलाहीं ॥१॥
नका कांहीं पाहों सावकाशीं देवा । करा एक हेवा तुमचा माझा ॥ध्रु.॥
वोरसाचा हेवा सांभाळावी प्रीत । नाहीं राहों येत अंगीं धंदा ॥२॥
तुका म्हणे मज नका गोवूं खेळा । भोजनाची वेळा राखियेली ॥३॥

अर्थ

देवा तुमच्या भेटी करता आम्ही खूप तातडी करीत आहोत. आता आम्हाला धीर निघत नाही त्यामुळे तू आता आमचे लाड लवकर पुरव. देवा तुमच्या व माझ्या भेटीविषयी सावकाश पणा तुम्ही धरू नका आणि तुमच्या व माझ्या एकरूप पाणाविषयी तुम्ही मनामध्ये हेवा धरा. माझ्या प्रेमाचा सोस तुम्ही सांभाळा आणि आपल्यात भेद राहणार नाही असे करा. तुकाराम महाराज म्हणतात देवा मला इतर कोणत्याही गोष्टींमध्ये तुम्ही गुंतवून ठेवू नका कारण मी आनंदाच्या जेवणाची वेळ राखून ठेवले आहे.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

तांतडीनें आम्हां धीरचि – संत तुकाराम अभंग –1384

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *