सार्थ तुकाराम गाथा

घ्यावी तरी घ्यावी उदंड – संत तुकाराम अभंग –1392

घ्यावी तरी घ्यावी उदंड – संत तुकाराम अभंग –1392


घ्यावी तरी घ्यावी उदंड चि सेवा । द्यावें तरी देवा उदंड चि ॥१॥
ऐसीं कैंचीं आम्ही पुरतीं भांडवलें । आल्या करीं बोलें समाधान ॥ध्रु.॥
व्हावे तरी व्हावे बहुतचि दुरी । आलिया अंतरी वसवावे ॥२॥
तुका म्हणे तुझें सख्यत्व आपणीं । अससील ॠणी आवडीचा ॥३॥

अर्थ

देवा तू तुझ्या भक्तांकडून भरपूर सेवा करून घे आणि भक्तांनाही तू भरपूर द्यावे. आमच्याकडे असे कोणते पुण्याचे भांडवल आहे की तू आम्ही आल्यावर आमचे गोड बोलून समाधान करतोस. देवा तू दूर गेला की फार दूर जातो नाहीतर जवळ आल्यानंतर एकदम अंतकरणात येऊन राहतोस. तुकाराम महाराज म्हणतात देवा तुझ्याशी सख्यत्व करणे फारसे अवघड नाही तुझ्याशी अनन्य भक्तीने ज प्रेम करतो त्यांचा तू स्वतः ऋणी होतोस.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

घ्यावी तरी घ्यावी उदंड – संत तुकाराम अभंग –1392

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *