सार्थ तुकाराम गाथा

आतां आहे नाही – संत तुकाराम अभंग –1399

आतां आहे नाही – संत तुकाराम अभंग –1399


आतां आहे नाही । न कळे आळीकरा कांही ॥१॥
देसी पुरवुनी इच्छा । आतां पंढरीनिवासा ॥ध्रु.॥
नेणे भाग सीण । दुजें कोणी तुम्हांविण ॥२॥
आतां नव्हे दुरी । तुका पायी मिठी मारी ॥३॥

अर्थ

हट्टी मुलांना आपण जे मागत आहोत ते आपल्या आई-वडिलांकडे आहे किंवा नाही याच्याशी काहीच कर्तव्य नसते. तरीही त्या मुलांचा आई-वडील त्याचा हट्ट पूर्ण करतातच त्याप्रमाणे हे पंढरीनिवासा पांडुरंगा तु ही माझे हट्ट पूर्ण करशीलच कारण मी तुझा हट्टी मुलगा आहे तुझे छोटे बालक आहे. तुझ्या वाचून माझे शिण भाग हलके करण्याचे काम दुसरे कोणी करणार आहे काय? तुकाराम महाराज म्हणतात देवा आता मी तुझ्या पासून दूर जाणार नाहीत कारण मी तुझ्या पायाला मिठी मारत आहे.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

आतां आहे नाही – संत तुकाराम अभंग –1399

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *