संत तुकाराम अभंग

दया तिचें नांव भूतांचें पाळण – संत तुकाराम अभंग – 141

दया तिचें नांव भूतांचें पाळण – संत तुकाराम अभंग – 141


दया तिचें नांव भूतांचें पाळण ।
अणीक निर्दळण कंटकांचें ॥१॥
धर्म नीतीचा हा ऐकावा वेव्हार ।
निवडिले सार असार तें ॥ध्रु.॥
पाप त्याचें नांव न विचारितां नीत ।
भलतें चि उन्मत्त करी सदा ॥२॥
तुका म्हणे धर्म रक्षावया साठीं ।
देवासही आटी जन्म घेणें ॥३॥

अर्थ
सर्व जीवांचे पालन करणारी आणि दृष्टांचे निर्दालण करणारी जी आहे, तिचे नाव दया आहे .धर्मनितीचे अवलोकन करून मला योग्य आणि अयोग्य याची खूण पटली आहे ते निवडले आहे .अनितीने आचरण, उन्मातपना म्हणजेच पाप आहे .तुकाराम महाराज म्हणतात, अधर्माचरणी लोकांमुळे धर्माचे रक्षण करण्यासाठी देवाला अवतार घ्यावा लागतो .


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play


दया तिचें नांव भूतांचें पाळण – संत तुकाराम अभंग

संत ज्ञानेश्वर अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *