सार्थ तुकाराम गाथा

तेंच किती वारंवार- संत तुकाराम अभंग –1444

तेंच किती वारंवार- संत तुकाराम अभंग –1444


तेंच किती वारंवार । बोलों फार बोलिलें ॥१॥
आतां माझें दंडवत । तुमच्या संत चरणांसी ॥ध्रु.॥
आवडी ते नीच नवी । जाली जीवीं वसती ॥२॥
तुका म्हणे बरवें जालें । घरा आलें बंदरीचें ॥३॥

अर्थ

हे संतांनो मी आत्तापर्यंत पुष्कळ बोललो आहे पण तेच तेच बोलू तरी किती वेळा? आता ते बोलणे फार झाले आता माझे तुम्हां संत चरणांना दंडवत आहे. तुमच्या विषयी माझ्या मनामध्ये नित्य नवी आवड येऊन राहते. तुकाराम महाराज म्हणतात हे संत चरण दूर समुद्राच्या बंदरावर होते ते आता आमच्या जवळ आले हे फार बरे झाले.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

तेंच किती वारंवार- संत तुकाराम अभंग –1444

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *