सार्थ तुकाराम गाथा

काय मी अन्यायी तें – संत तुकाराम अभंग – 1473

काय मी अन्यायी तें – संत तुकाराम अभंग – 1473


काय मी अन्यायी तें घाला पालवीं । आणीक वाट दावीं चालावया ॥१॥
माग पाहोनियां जातों तोच सोयी । न वजावें कायी कोणी सांगा ॥ध्रु.॥
धोपट मारग लागलासे गाढा । मज काय पीडा करा तुम्ही ॥२॥
वारितां ही भय कोण धरी धाक । परी तुम्हां एक सांगतों मी ॥३॥
तुका म्हणे शूर दोहीं पक्षीं भला । मरतां मुक्त जाला मान पावे ॥४॥

अर्थ

देवा माझ्याकडून काही अन्याय झाला असेल तर तो अन्याय पदरात घ्या व मला क्षमा करा. आणि मला चालण्यासाठी योग्य मार्ग दाखवा मग तो मार्ग मी इतरांना दाखवेल. मागे संत ज्या मार्गाने चालत होते त्याच मार्गाने मी चालत आहे, त्या मार्गाने कोणी जाऊ नये काय? देवा आता मला चांगला सरळ सोपा मार्ग सापडला आहे त्या मार्गाने मी जात आहे मग तुम्ही मला त्रास पीडा का देता?आणि देवा तुम्ही हे लक्षात ठेवा की, मी ज्या मार्गाने जात आहे त्या मार्गाने मला कोणी जरी दिसले तरीही मी भिणार नाही. तुकाराम महाराज म्हणतात देवा जर एखादा शूर योद्धा युद्ध करता करता मेला तर त्याला वीरगती प्राप्त होते किंवा तोच योद्धा युद्ध करता करता युद्धात त्याने चांगले पराक्रम करून युद्ध जिंकले तर त्याला सर्व लोकांमध्ये मान प्राप्त होतो.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

काय मी अन्यायी तें – संत तुकाराम अभंग – 1473

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *