संत तुकाराम अभंग

सेवितों हा रस वांटितों आणिकां – संत तुकाराम अभंग – 201

सेवितों हा रस वांटितों आणिकां – संत  तुकाराम अभंग – 201


सेवितों हा रस वांटितों आणिकां ।
घ्या रे होऊं नका राणभरी ॥१॥
विटेवरी ज्याचीं पाउलें समान ।
तोचि एक दानशूर दाता ॥ध्रु.॥
मनाचे संकल्प पाववील सिद्धी ।
जरी राहे बुद्धी याचे पायीं ॥२॥
तुका म्हणे मज धाडिलें निरोपा ।
मारग हा सोपा सुखरूप ॥३॥

अर्थ
मी परमार्थामधुन निघणारा रस सेवन करतो आणि आणि तो मधुर रस इतरांनाही पण वाटतो, प्रपंच्याच्या रानावानात भटकू नका, माझ्याप्रमाणे हा ब्रम्‍हरस प्या आणि आनंदित व्हा .जो विटेवर समचरण ठेवून उभा आहे, तोच एक जगामध्ये शूर दाता आहे, त्यानेच हा रस मला दिला आहे .याच्या समचरणावर जर तुम्ही आपली देहबुद्धी ठेवून रहाल तर तुमचे सारे संकल्प पूर्ण होतील .तुकाराम महाराज म्हणतात , मी त्याचा निरोप्या आहे, तुम्हासाठी सोप्या मार्गाचा त्याचा निरोप घेऊन आलो आहे .


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play


सेवितों हा रस वांटितों आणिकां – संत तुकाराम अभंग

संत ज्ञानेश्वर अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *