संत तुकाराम अभंग

मज दास करी त्यांचा – संत तुकाराम अभंग – 32

मज दास करी त्यांचा – संत तुकाराम अभंग – 32


मज दास करी त्यांचा ।
संतदासांच्या दासांचा ॥१॥
मग होत कल्पवरी ।
सुखें गर्भवास हरी ॥ध्रु.॥
नीचवृत्तिकाम ।
परी मुखीं तुझें नाम ॥२॥
तुका म्हणे सेवे ।
माझे संकल्प वेचावे ॥३॥

अर्थ
मला संत सज्जनांचा दासांचा दास कर भगवंता .त्यासाठी कल्पांत होई पर्यंत मला गर्भवासाला घ्यायला आवडेल .निच काम मी करने पण मी माझ्या मुखाने सतत तुझे हरिनाम उच्यारीन .तुकाराम महाराज म्हणतात, तुझी सेवाभक्ति हाच माझ्या जीवनाचा संकल्प असावा .


हा अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .


मज दास करी त्यांचा – संत तुकाराम अभंग

संत ज्ञानेश्वर अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *