संत तुकाराम अभंग

बुडतां आवरीं – संत तुकाराम अभंग – 376

बुडतां आवरीं – संत तुकाराम अभंग – 376


बुडतां आवरीं ।
मज भवाचे सागरीं ॥१॥
नको मानूं भार ।
पाहों दोषांचे डोंगर ॥ध्रु.॥
आहे तें सांभाळीं ।
तुझी कैसी ब्रीदावळी ॥२॥
तुका म्हणे दोषी ।
मी तों पातकाची राशी ॥३॥

अर्थ

देवा री मी या भव सागरामध्ये बुडत आहे तरी तू माझे रक्षण कर.माझे पर्वतप्राय दोष तू पाहू नकोस.आणि माझा उद्धार करण्यासंबंधी भार पडतो असे माणू नकोस.पतितांना पावन करणे हे तुझे ब्रीदच आहे.ते तू पालन कर. तुकाराम महाराज म्हणतात मी मोठा दोषी आहे.पातकांची रसच आहे.तू उद्धार केल्या शिवाय माझा उद्धार होणार नाही.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play


झाड कल्पतरू – संत तुकाराम अभंग

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *