sarth tukaram gatha

दीप न देखे अंधारा – संत तुकाराम अभंग – 514

दीप न देखे अंधारा – संत तुकाराम अभंग – 514


दीप न देखे अंधारा । आतां जतन हेचि करा ॥१॥
नारायण नारायण । गांठी धन बळकट ॥ध्रु.॥
चिंतामणीपाशीं चिंता । तत्वता ही न येल ॥२॥
तुका म्हणे उभयलोकीं । हेचि निकी सामग्री ॥३॥

अर्थ

दिवा जसा अंधारला कधी पाहू शकत नाही,त्या प्रमाणे नारायणरुपी प्रेमाचादिवा हाती घेतला तर संसारातील दुःख दिसू शकणार नाहि.यासाठी भक्ती प्रेमाचे धन जतन करून ठेवा.नारायणरुपी नामाचे अनमोल धन आपल्या गाठींशी बांधून ठेवा.चिंतामणी आपल्या जवळ असेल,तर कोणत्याही चिंता शिल्लक राहत नाही.तुकाराम महाराज म्हणतात उभय लोकांत हरीचे प्रेम हीच एक सर्व श्रेष्ठ सामग्री आहे.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

दीप न देखे अंधारा – संत तुकाराम अभंग

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *