sarth tukaram gatha

खरें भांडवल सांपडलें – संत तुकाराम अभंग – 524

खरें भांडवल सांपडलें – संत तुकाराम अभंग – 524


खरें भांडवल सांपडलें गांठी । जेणें नये तुटी उदमासी ॥१॥
संवगाचें केणें सांपडलें घरीं । भरूनि वैखरी सांठविलें ॥ध्रु.॥
घेतां देतां लाभ होतसे सकळां । सदैवां दुर्बळा भाव तैसा ॥२॥
फडा आलिया तो न वजे निरास । जरि कांहीं त्यास न कळतां ॥३॥
तुका म्हणे आतां झालीसे निश्चिंती । आणीक तें चित्तीं न धरूं दुजें ॥४॥

अर्थ

पांडुरंगाच्या रूपाने खरे भांडवल आमच्या हाती आले.त्यामुळे जीवन रुपी व्यापारात आता कोणत्याही प्रकारची तुट होणार नाही.हरी नाम रुपी अतिशय स्वस्त असा माल आम्हाला सापडला आहे आणि आम्ही तो वैखरी वाणीत भरून ठेवला आहे.या हरीनाम रुप मालाच्या देण्या घेण्याच्या व्यवहारात सर्वांना निश्चित लाभ होतो.तो सुदैवी असो वा दुर्बल असो त्यांना त्यांच्या भावनाप्रमाणे हा लाभ प्राप्त होत असतो.एकदा कि मनुष्य वैष्णवांच्या संन्निधात,फडात आला, म्हणजे तो कधीही निराश होत नाही.मग तो अज्ञानी असो वा ज्ञानी असो. तुकाराम महाराज म्हणतात आता आम्ही निःश्चिंत झालो आहे.या विठ्ठलरूपी शाश्वत भांडवलाखेरीज आमच्या चित्तात दुसरा विषय नाही.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

खरें भांडवल सांपडलें – संत तुकाराम अभंग

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *