sarth tukaram gatha

निवडुनि दिलें नवनीत – संत तुकाराम अभंग – 526

निवडुनि दिलें नवनीत – संत तुकाराम अभंग – 526


निवडुनि दिलें नवनीत । संचित ते भोगीते ॥१॥
आतां पुढें भाव सार । जीवना थोर पाहावया ॥ध्रु.॥
पारखियाचे पडिलें हातीं । चांचपती आंधळीं ॥२॥
तुका म्हणे सेवन घडे । त्यासी जोडे लाभ हा ॥३॥

अर्थ

आता आम्ही हरीच्या नामाचे नवनीत सर्वांना निवडून दिले आहे.ज्याचा त्यांनी आपल्या संचीताप्रमाने समाधानाने लाभ घ्यावा.आता या पुढे जीवनाला काही भक्कम आधर शोधायचा असेल,तर हरीनामावर विश्वास ठेवणे,हाच ऐक मार्ग आहे.जे कोणी पारीख करणारे डोळस लोक असतील,त्यांच्या हाती हरिनामाचे नवनीत पडेल आणि जे देहाला सर्वस्व मानणारे आंधळे लोक असतील,ते उगाच चाचपडत राहतील.तुकाराम महाराज म्हणतात जे कोणी त्याचे अंतःकरण पूर्वक सेवन करील,त्यांना हा लाभ निश्चित होईल.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

निवडुनि दिलें नवनीत – संत तुकाराम अभंग

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *