sarth tukaram gatha

एवढा प्रभु भावें – संत तुकाराम अभंग – 574

एवढा प्रभु भावें – संत तुकाराम अभंग – 574


एवढा प्रभु भावें । तेणें संपुष्टी राहावें ॥१॥
होय भक्तीं केला तैसा । पुरवी धरावी ते इच्छा ॥ध्रु.॥
एवढा जगदानी । मागे तुळसीदळ पाणी ॥२॥
आला नांवा रूपा । तुका म्हणे झाला सोपा ॥३॥

अर्थ

हरी हा फार प्रचंड आहे.तरीही तो भक्तांच्या लहान अश्या हृदयात वास करतो.त्याची भक्ती आपण कशाप्रकारे करू अशाप्रकारे तो आपल्या मनातील सर्व इच्छा पूर्ण करतो.संपूर्ण विश्वाचे दान देणारा एवढा महान देव भक्तांना केवळ तुळशीचे पत्र आणि पाणी मागतो.तुकाराम महाराज म्हणतात भक्तांच्या भक्ती करताच देव निर्गुण अवस्थेतून सगुण रूपात आला आहे नाम व रूप त्याने धारण केले आहे.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

एवढा प्रभु भावें – संत तुकाराम अभंग

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *