sarth tukaram gatha

फोडूनि सांगडी बांधली – संत तुकाराम अभंग – 581

फोडूनि सांगडी बांधली – संत तुकाराम अभंग – 581


फोडूनि सांगडी बांधली माजासी । पैल थडी कैसी पावे सहजीं ॥१॥
आपला घात आपणचि करी । आणिकां सांगतां नाइके तरी ॥ध्रु.॥
भुकेभेणें विष देऊ पाहे आतां । आपलाचि घात करूं पाहे ॥२॥
तुका म्हणे एक चालतील पुढें । तयांसी वांकडें जातां ठके ॥३॥

अर्थ

चांगल्या मार्गाने प्रगती करणाऱ्या लोकांना उपद्रव करून त्यांच्या वाटेत अडथळे निर्माण करणाऱ्या लोकांची कशी अवस्था होते ते महाराज सांगत आहेत,पाण्यात तरण्यासाठी भोपळ्याची सांगड घेतली आणि ती जर फोडली आणि पोटावर बांधली तर नदीच्या पलीकडे कसे जाता येईल?तसे जो करील तो स्वतःचा घात स्वतःच करणारा असतो.आणि दुसऱ्याने सांगितले तरी ऐकत नाहि.भूक भागविण्या साठी एखादा जर विषाच खाऊ लागला तर तो कसा जगेल?म्हणजे तो स्वतःचाच घात करू पाहतो आहे.तुकाराम महाराज म्हणतात जे लोक सन्मार्गाने पुढे चालत असतात परमार्थात चांगली वाटत धारण करतात मोक्षाची वाटचाल करत असतात त्यांच्यामध्ये आडकाठी करणारे उपद्रव आणणारे अनेक लोक आहेत परंतु त्यामध्ये ते स्वतःच फसले जातात.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

फोडूनि सांगडी बांधली – संत तुकाराम अभंग

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *