sarth tukaram gatha

तुजचि पासाव जालोंसे – संत तुकाराम अभंग – 590

तुजचि पासाव जालोंसे – संत तुकाराम अभंग – 590


तुजचि पासाव जालोंसे निर्माण । असावें तें भिन्न कासयानें ॥१॥
पाहावा जी ठायीं करूनि विचार । न्यून कोठें फार असेचि ना ॥ध्रु.॥
ठेविलिये ठायीं आज्ञेचें पाळण । करूनि जतन राहिलेसें ॥२॥
तुका म्हणें आतां बोलतसें स्पष्ट । जालों क्रियानष्ट तुह्मा ऐसा ॥३॥

अर्थ

तुझ्याच पासून आम्हां सर्वांची उत्पत्ती झाली.तुम्हाला सोडून आम्ही वेगळे कसे राहू?तुम्हीच याचा विचार आपल्या मनाशी करून पाहवा.माझ्यात आणि तुमच्यात काही कमी असे नाहीच.तुम्ही मला जशी आज्ञा केली आहे त्याप्रमाणे तुम्ही ठेवले आहे त्या ठिकाणी मी राहिलो आहे व तुमच्या आज्ञेचे पालन केले आहे. तुकाराम महाराज म्हणतात देवा मी आता एकदम स्पष्ट बोलतो आम्ही देखील तुमच्या सारखेच क्रियानष्ट झालो आहोत.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

तुजचि पासाव जालोंसे – संत तुकाराम अभंग

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *