sarth tukaram gatha

बहुतां रीती काकुलती – संत तुकाराम अभंग – 594

बहुतां रीती काकुलती – संत तुकाराम अभंग – 594


बहुतां रीती काकुलती । आलों चित्तीं न धराच ॥१॥
आतां काशासाठी देवा । मिथ्या हेवा वाढवूं ॥ध्रु.॥
तुम्हां आम्हां जाली तुटी । आतां भेटी चिंतनें ॥२॥
तुका म्हणे लाजिरवाणें । अधीर जिणें इच्छेचें ॥३॥

अर्थ

देवा मी अनेक प्रकारे तुम्हाला काकुळतीला आलो परंतु तुम्ही माझ्याविषयी काही चित्तात विचारत धारण करत नाहीत.मी आता उगाच खोटी हाव कशाला वाढवू?तुमच्या आमच्या मध्ये ताटातूट झाली आता केवळ तुम्हाला चिंतनाने भेटावे लागेल. तुकाराम महाराज म्हणतात देवा तुमची सगुण दर्शन घडावे अशी इच्छा जर मनात धरावी तर ते जगणे म्हणजे लाजिरवाणे आणि अधीर पणाचे आहे.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

बहुतां रीती काकुलती – संत तुकाराम अभंग

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *