sarth tukaram gatha

आम्ही शक्तीहीनें – संत तुकाराम अभंग – 606

आम्ही शक्तीहीनें – संत तुकाराम अभंग – 606


आम्ही शक्तीहीनें । कैसें कराल तें नेणें । लिगाडाच्या गुणें । खोळंबला राहिलों ॥१॥
माझें मज देई देवा । असे ठेविला तो ठेवा । नाहीं करीत हेवा । कांहीं अधीक आगळा ॥ध्रु.॥
नाहीं गळां पडलों झोंड । तुमचें तेंचि माझें तोंड । चौघां चार खंड । लांबणी हे अनुचित ॥२॥
नाहीं येत बळा । आतां तुह्मासी गोपाळा । तुका म्हणे गळा । उगवा पायां लागतों ॥३॥

अर्थ

आम्ही शक्तीहीन आहोत,तुम्ही आमचे कसे काय कराल?ते कळत नाहि.कोणाचे हि काम तुम्ही करत नाही अशा प्रकारचे निगड तुम्ही स्वतःच्या पाठीमागे लावून घेता ही तुमची खूप जुनी सवय आहे म्हणून मी येथे खोळंबलो आहे.माझे मला देऊन टाका जो ठेवा मी तुमच्या कडे ठेवला आहे.मी अधिक काही हाव धरीत नाही.काही संबंध नसताना मी तुमच्या गळ्यात पडलो असे समजू नका,तुम्ही जे म्हणाल ते मी अंगीकार करेन व तसाच वर्तन करील.देवा चारचौघा संतांमध्ये बसून आपल्या भांडणाचा नीकाल लावण्याचा प्रसंग येईल आणि अशा वेळेस तुम्ही देणे लांबणीवर टाकणे म्हणजे हा अनुचित प्रकार आहे. तुकाराम महाराज म्हणतात हे गोपाळा,मी तुमच्यावर बळजबरी करीत नाही.तुमच्या पाया पडून विंनती करतो कि या भांडणाचा निकाल आता तुम्हीच लावावा.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

आम्ही शक्तीहीनें – संत तुकाराम अभंग

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *