sarth tukaram gatha

निर्धाराचें अवघें गोड – संत तुकाराम अभंग – 614

निर्धाराचें अवघें गोड – संत तुकाराम अभंग – 614


निर्धाराचें अवघें गोड । वाटे कोड कौतुके ॥१॥
बैसलिया भाव पांयीं । बरा तई नाचेन ॥ध्रु.॥
स्वामी कळे सामाधान । तरि मन उल्हासे ॥२॥
तुका म्हणे आश्वासावें । प्रेम द्यावें विठ्ठले ॥३॥

अर्थ

निर्धारपणे कर्म केले तर,त्याचे गोड फळ प्राप्त होते.त्या कार्‍याचे कौतुक होते.तुझ्या पायी माझा भाव दृढ झाला म्हणजे मी आनंदाने नाचेन. स्वामींचे अस्तित्व कळले की आणि स्वामी च्या ठिकाणी माझे मन एकाग्र झाले तर मनाला समाधान प्राप्त होईल आणि,मन उल्हासित होईल.तुकाराम महाराज म्हणतात पांडुरंगाने त्याच्या चरणांशी दृढ राहण्या विषयी आश्वासन द्यावे आणि प्रेमाचा वर्षाव करावा.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

निर्धाराचें अवघें गोड – संत तुकाराम अभंग

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *