संत तुकाराम अभंग

तीळ जाळिले तांदुळ – संत तुकाराम अभंग – 65

तीळ जाळिले तांदुळ – संत तुकाराम अभंग – 65


तीळ जाळिले तांदुळ ।
काम क्रोधे तैसेचि खळ ॥१॥
कां रे सिणलासी वाउगा ।
न भजतां पांडुरंगा ॥ध्रु.॥
मान दंभ पोटासाठीं ।
केली अक्षरांची आटी ॥२॥
तप करूनि तीर्थाटन ।
वाढविला अभिमान ॥३॥
वांटिलें तें धन ।
केली अहंता जतन ॥४॥
तुका म्हणे चुकलें वर्म ।
केला अवघाचि अधर्म ॥५॥

अर्थ
हे साधका, समाज्यात कर्मकांडाला महत्त्व देणारे तीळ, तांदूळ यज्ञ करुण तू होमामधे जाळतोस, पण स्वत:च्या स्वभावातील काम-क्रोधादी शत्रु मात्र तू तसेच ठेवतोस .यज्ञयागादि कर्मकांडामध्ये व्यर्थ का स्त:ला शिणुन घेतोस, त्यापेक्षा पांडुरंगाची सेवा का करात नाहीस? .समाजात मानसन्मान मिळविण्यासाठी व उदरनिर्वाहासाठी ग्रंथपठण, विद्याअध्यायन करण्याचे कृत्य तू करतोस .तीर्थाटन करुण स्वत:विषयी अभिमान वाढविलास .दानधर्म करुण आपल्या दातृत्वाचे प्रदर्शन करुण, अहंकार बाळगलास .तुकाराम महाराज म्हणतात, की हे कर्मकांड म्हणजे अधर्माचे वर्म आहे .


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

 


तीळ जाळिले तांदुळ – संत तुकाराम अभंग

संत ज्ञानेश्वर अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *