sarth tukaram gatha

न करावी स्तुति – संत तुकाराम अभंग – 658

न करावी स्तुति – संत तुकाराम अभंग – 658


न करावी स्तुति माझी संतजनीं । होईल या वचनीं अभिमान ॥१॥
भारें भवनदी नुतरवे पार । दुरावती दूर तुमचे पाय ॥२॥
तुका म्हणे गर्व पुरवील पाठी । होईल माझ्या तुटी विठोबाची ॥३॥

अर्थ

माझी तुम्ही संत जनांनी स्तुती(मी साधू आहे) करू नये,त्यामुळे मला अभिमान होईल.या भाराने मला भवनदी तून पार होता येणार नाही.तसेच तुम्हा संत सज्जनांचे पाय दुरावतील.तुकाराम महाराज म्हणतात माझी स्तुती केली तर मला गर्व होईल आणि त्यामुळे विठ्ठलाचा आणि माझा वियोग होईल.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

न करावी स्तुति – संत तुकाराम अभंग

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *