sarth tukaram gatha

अखंड जया तुझी प्रीति – संत तुकाराम अभंग – 671

अखंड जया तुझी प्रीति – संत तुकाराम अभंग – 671


अखंड जया तुझी प्रीति । मज दे तयाची संगति । मग मी कमळापति । तुज बा नानीं कांटाळा ॥१॥
पडोन राहेन ते ठायीं । उगाचि संतांचिये पायीं । न मागें न करीं कांहीं । तुझी आण गा विठोबा ॥ध्रु.॥
तुह्मी आह्मी पीडों ज्यानें । दोन्ही वारती एकानें । बैसलों धरणें । हाका देत दाराशीं ॥२॥
तुका म्हणे या बोला । चित्त द्यावें बा विठ्ठला । न पाहिजे केला । आता माझा आव्हेर ॥३॥

अर्थ

ज्यांना अखंड कायम तुझी प्रीती लाभली आहे मला त्याची संगती लाभू दे.आणखी दुसरे काही मागून मी तुम्हाला त्रास देणार नाही.या संताच्या पाया पुढे मी उगाचच पडून राहीन,मग काही मागणार हि नाही काही करणारही नाही.तुझी आण शपथ घेऊन मी सांगतो देवा.तुमच्या दाराशी मी धरणे धरून बसलो आहे,त्यामुळे तुम्हांला व आम्हाला पिडा होते ती नाहीशी करा.तुकाराम महाराज म्हणतात हे देवा माझ्या बोलण्याकडे लक्ष द्यावे विठ्ठला,तुम्ही माझा अव्हेर कधीही न करावा.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

अखंड जया तुझी प्रीति – संत तुकाराम अभंग

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *