sarth tukaram gatha

यातिहीन मज काय – संत तुकाराम अभंग – 676

यातिहीन मज काय – संत तुकाराम अभंग – 676


यातिहीन मज काय तो अभिमान । मानी तुज जन नारायणा ॥१॥
काय सुख मज तयाची हे खंती । आपुलाला घेती गुणभाव ॥ध्रु.॥
द्रव्यामुळें माथां वाहियेली चिंधी । होन जनामधीं होता गांठी ॥२॥
तुका म्हणे जन वंदितो वेगळा । मजसी दुर्बळा काय चाड ॥३॥

अर्थ

देवा माझी जात हीन आहे तर मला कसला अभिमान,तुला तर लोक मान देतात.देवा या गोष्टीचे अजिबात मला काही सुख दुखः नाही.ज्याचा जसा गुण असतो त्याला त्याप्रमाणे लोक भाव देतात एखाद्या चिंधीत जर धन बधले तर लोक ती चिंधी माथ्याला धारण करतात.तुकाराम महाराज म्हणतात लोक ज्यांना वंदन करतात तो वेगळा(सर्वगुणसंपन्न) आहे,मला दुर्बळाला त्या विषयी काहीच घेणे देणे नाही.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

यातिहीन मज काय – संत तुकाराम अभंग

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *