sarth tukaram gatha

केलें पाप जेणें दिलें – संत तुकाराम अभंग – 683

केलें पाप जेणें दिलें – संत तुकाराम अभंग – 683


केलें पाप जेणें दिलें अनुमोदन । दोघांसी पतन सारिखेचि ॥१॥
विष नवनीता विष करी संगें । दुर्जनाच्या त्यागें सर्व हित ॥ध्रु.॥
देखिलें ओढाळ निघालिया सेता । टाळावें निमित्या थैक ह्मुण ॥२॥
तुका म्हणे जोडे केल्याविण कर्म । देखतां तो श्रम न मानितां ॥३॥

अर्थ

एखाद्याने पाप केले आणि त्या पापाला एखाद्याने ज्या कोणी अनुमोदन म्हणजे सहमती दिली तर त्या पापाला ते दोघे दोषी असतात.नवनिता मध्ये थोडे जरी विष मिळविले तरी ते नवनीत लोणी विषमय बनते त्या प्रमाणे पापी विचार असणाऱ्या दुर्जनापासून नेहमी दुर राहावे.जर एखादे ओढाळ जनावर शेतामध्ये गेले किंवा घुसले तर त्या जनावराला हैक हैक म्हणून हाकलून द्यावे आपण आपले कर्तव्य करावे.तुकाराम महाराज म्हणतात एखादे कर्म(सत्कर्म)जर अवघड असेल तर ते कर्म केले जर नाही तर त्या कर्माचा(सत्कर्माचा)लाभ कसा होईल?


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

केलें पाप जेणें दिलें – संत तुकाराम अभंग

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *