sarth tukaram gatha

संतांचें सुख झालें या – संत तुकाराम अभंग – 685

संतांचें सुख झालें या – संत तुकाराम अभंग – 685


संतांचें सुख झालें या देवा । म्हणऊनि सेवा करी त्यांची ॥१॥
तेथें माझा काय कोण तो विचार । वर्णावया पार महिमा त्यांचा ॥ध्रु.॥
निर्गुण आकार जाला गुणवंत । घाली दंडवत पूजोनियां ॥२॥
तीर्थे त्यांची इच्छा करिती नित्यकाळ । व्हावया निर्मळ आपणांसी ॥३॥
अष्टमहासिद्धीचा कोण आला पाड । वागों नेदी आड कोणी तया ॥४॥
तुका म्हणे ते हे बळिया शिरोमणी । राहिले चरणीं निकटवासें ॥५॥

अर्थ

संतांच्या संगतीने देवाला सुख झाले म्हणून देव त्यांची सेवा करतात.ज्या संतांची सेवा देवाला करायला आवडते त्या संतांचे वर्णन करण्या इतका माझा अधिकार काय?जो निर्गुण असा परमात्मा सगुण साकार होऊन संतांची सेवा करतो पूजा करतो आणि त्यांना दंडवत घालतो,तीर्थे स्वत स्वच्छ होण्यासाठी संतांच्या पदस्पर्शाचि इच्छा करतात,पापी लोकांच्या पापाचे हरण करून ते मलीन झालेले असतात व ते निर्मळ होण्यासाठी संतांच्या पदस्पर्शाचि इच्छा करतात. म्हणून तेथे अस्ष्टमहासिद्धीनां कोणी विचारत नाही.त्यांना कोणी जवळ फिरकू देत नाही.त्यांचा अडथळा कोणी जुमानत नाही.तुकाराम महाराज म्हणतात संत हे बलवंत शोरोमणी आहेत.तरीही विठ्ठलाच्या चरणी त्यांनी निकट वास्तव्य केले आहे.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

संतांचें सुख झालें या – संत तुकाराम अभंग

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *