sarth tukaram gatha

भावबळें कैसा झालासी – संत तुकाराम अभंग – 687

भावबळें कैसा झालासी – संत तुकाराम अभंग – 687


भावबळें कैसा झालासी लाहान । मागें संतीं ध्यान वर्णियेलें ॥१॥
तें मज उचित करूनियां देवा । दाखवीं केशवा मायबापा ॥ध्रु.॥
पाहोनियां डोळां बोलेन मी गोष्टी । आळिंगुनि मिठी देईन पांयीं ॥२॥
चरणीं दृष्टि उभा राहेन समोर । जोडोनियां कर पुढें दोन्ही ॥३॥
तुका म्हणे उत्कंठित हे वासना । पुरवीं नारायणा आर्त माझें ॥४॥

अर्थ

भक्ताच्या भावबळाने तू लहान कसा झालास,हे मोठे नवल.तुझ्या ध्यानाचे वर्णन मागे म्हणजे पूर्वी संतानी केले आहे.कृपा करून ते तुझे ध्यान मला दाखवा देवा.हे देवा मी तुला डोळे भरून पाहीन तुझ्या संगे हितगुजच्या गोष्टी ही करीन,मग तुला आलिंगन देऊन तुझ्या चरणांना आलिंगण देईन.तुझ्या चरणां कडे दृष्टी ठेऊन तुझ्या समोर माझे दोन्ही मी हात जोडून उभा राहीन.तुकाराम महाराज म्हणतात मी सांगितलेल्या या गोष्टींची मला फार वासना आहे,तेंव्हा माझी हि वासना तू पूर्ण कर.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

भावबळें कैसा झालासी – संत तुकाराम अभंग

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *