sarth tukaram gatha

सर्वभावें आलों तुजचि – संत तुकाराम अभंग – 689

सर्वभावें आलों तुजचि – संत तुकाराम अभंग – 689


सर्वभावें आलों तुजचि शरण । कायावाचामनसहित देवा ॥१॥
आणीक दुसरें नये माझ्या मना । राहिली वासना तुझ्या पायीं ॥ध्रु.॥
माझिये जीवींचेकांहीं जडभारी । तुजविण वारी कोण दुजे ॥३॥
तुझे आम्ही दास आमुचा तूं ॠणी । चालत दूरूनी आलें मागें ॥३॥
तुका म्हणे आतां घेतलें धरणें । हिशोबाकारणें भेटी देई ॥४॥

अर्थ

हे देवा मी तुला सर्व भावे शरण आलो आहे,अगदी काया,वाचा व मना सहित.आणखी दुसरे माझ्या मनात काहीच येत नाही,माझी सारी इच्छाही तुझ्या पायाशी राहिली आहे.माझ्यावरील संकटांचा जडभार तुझ्या वाचून दुसरे कोण निवारण करील?आम्ही तुझे दास आहोत आणि तू आमचा ऋणी आहे हे फार मागे पासून असे चालत आले आहे.तुकाराम महाराज म्हणतात आता आम्ही तुझ्या दाराशी धरणे घेतले आहे,आमच्या हिशोबासाठी तुला आम्हाल भेट द्यावी लागेल.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

सर्वभावें आलों तुजचि – संत तुकाराम अभंग

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *