sarth tukaram gatha

गांठोळीस धन भाकावी – संत तुकाराम अभंग – 695

गांठोळीस धन भाकावी – संत तुकाराम अभंग – 695


गांठोळीस धन भाकावी करुणा । दावूनि सज्जना कींव पीडी ॥१॥
नाठेळाची भक्ती कुचराचें बळ । कोरडें वोंगळ मार खाय ॥ध्रु.॥
सांडोव्यासी घाली देवाची करंडी । विल्हाळ त्या धोंडी पूजा दावी ॥२॥
तुका म्हणे ऐसे माकडाचे छंद । अवघे धिंदधिंद सिंदळीचे ॥३॥

अर्थ

एखादया व्यक्ती जवळ पुष्कळ पैसे असूनही “माझ्या कडेच काही नाही उलट तूच मला काहीतरी दे” असे म्हणून सज्जन व्यक्तींना तो त्रास देतो.नाठेळाची म्हणजे ढोंगी लोकांची भक्ती आणि कुचर म्हणजे कामचुकाराची शक्ती हि व्यर्थ असते.ते लोक स्वतःच्या घरातल्या देवांची पूजा करत नाही आणि बाहेच्या देवाला हात जोडून स्वतःची भक्ती दाखवितो.तुकाराम महाराज म्हणतात हे सर्व प्रकार म्हणजे माकड चाळे आहे,एखाद्या व्यभिचारिण स्त्रीचे(सिंदळीचे)प्रमाणे वागणे जसे धिंदधिंद म्हणजे निंद्य आहे त्या प्रमाणेच.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

गांठोळीस धन भाकावी – संत तुकाराम अभंग

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *