sarth tukaram gatha

विठोबा विसांविया – संत तुकाराम अभंग – 703

विठोबा विसांविया – संत तुकाराम अभंग – 703


विठोबा विसांविया विसांविया । पडों देई पायां ॥१॥
बहु खेद क्षीण । आलों सोसुनियां वन ॥ध्रु.॥
बहुतां काकुलती । आलों सोसिली फजिती ॥२॥
केली तुजसाठी । तुका म्हणे येवढी आटी ॥३॥

अर्थ

हे विठोबा तुझ्या ठायी विश्रांती आहे,मला तुझ्या पाया पडू दे.अविद्येच्या वनातील दुःख सुसून मी फार कष्टी झालो.देवा मी खूप काकुलती चालू आहे कारण मी आजपर्यंत खूप फजिती सहन करत इथपर्यंत आलो आहे. तुकाराम महाराज म्हणतात मी एवढी आटाआटी तुझ्यासाठी केली आहे देवा.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

विठोबा विसांविया – संत तुकाराम अभंग

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *