sarth tukaram gatha

कोठें भोग उरला आतां – संत तुकाराम अभंग – 710

कोठें भोग उरला आतां – संत तुकाराम अभंग – 710


कोठें भोग उरला आतां । आठवितां तुज मज ॥१॥
आड कांहीं नये दुजें । फळ बीजें आणिलें ॥ध्रु.॥
उद्वेग ते वांयांविण । कैंचा सीण चिंतनें ॥२॥
तुका म्हणे गेला भ्रम । तुमच्या धर्म पायाचा ॥३॥

अर्थ

हे देवा तुझे स्मरण केल्यावर आता माझ्या प्रारब्धाचा भोग कोठे उरेल?तुझ्या आणि माझ्या मध्ये आता काहीच येणार नाही कारण नामस्मरणाचे बीज चांगल्या प्रकारे फळास आले आहे.तुझ्या चिंतनाने मनातील सारा उद्वेग नाहीसा होऊन गेला.तुकाराम महाराज म्हणतात तुमच्या पावन चरणाने माझा सारा भ्रम नाहीसा झाला आहे.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

कोठें भोग उरला आतां – संत तुकाराम अभंग

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *