sarth tukaram gatha

अंतरींचें ध्यान – संत तुकाराम अभंग – 732

अंतरींचें ध्यान – संत तुकाराम अभंग – 732


अंतरींचें ध्यान । मुख्य नांव या पूजन ॥१॥
उपाधि तें अवघें पाप । गोड निरसतां संकल्प ॥ध्रु.॥
आज्ञा पाळावी हा धर्म । जाणते हो जाणा वर्म ॥२॥
तुका म्हणे वृत्ति । अविट हे सहज स्थिति ॥३॥

अर्थ

हरीचिंतन अंतःकरणामध्ये करणे यालाच मुख्य पूजन असे म्हणतात.इतर उपाधी हे पाप आहे त्यामुळे त्याचा संकल्प नष्ट करणे हेच बरोबर आहे.भगवंताची आज्ञा पालन करणे हाच धर्म आहे,हे तुम्ही सर्व जाणते मंडळीनी जाणून घ्या हो.तुकाराम महाराज म्हणतात सहज स्थितीत राहिल्या मुळे या स्थितीचा कधीच वीट येत नाही.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

अंतरींचें ध्यान – संत तुकाराम अभंग

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *