sarth tukaram gatha

कुचराचे श्रवण – संत तुकाराम अभंग – 736

कुचराचे श्रवण – संत तुकाराम अभंग – 736


कुचराचे श्रवण । गुणदोषांवरी मन ॥१॥
असोनियां नसे कथे । मूर्ख अभागी तें तेथें ॥ध्रु.॥
निरर्थक कारणीं । कान डोळे वेची वाणी ॥२॥
पापाचे सांगाती । तोंडीं ओढाळांचे माती ॥३॥
हिताचिया नांवें । वोस पडिले देहभावें ॥४॥
फजीत करूनि सोडीं । तुका करी बोडाबोडी ॥५॥

अर्थ

कुच्चर श्रोते वक्त्यांच्या दोषां कडेच पाहतात.कथा चालू असतना देखील असे मूर्ख श्रोते तेथे असले तरी तेथे नसल्यासारखे समजावे.ते आपले कान,डोळे आणि वाणी निष्कारण दुसरीकडे खर्च करतात.अश्या मूर्ख व ओढाळ लोकांच्या पापांमुळे त्यांच्या तोंडात मातीच पडते.हिताच्या नावाने त्यांचे देह हे ओस पडले आहे.तुकाराम महाराज म्हणतात अश्या लोकांची आम्ही फजिती करून हजामत करतो.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

कुचराचे श्रवण – संत तुकाराम अभंग

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *