sarth tukaram gatha

थुंकोनियां मान – संत तुकाराम अभंग – 741

थुंकोनियां मान – संत तुकाराम अभंग – 741


थुंकोनियां मान । दंभ करितों कीर्तन ॥१॥
जालों उदासीन देहीं । एकाविण चाड नाहीं ॥ध्रु.॥
अर्थ अनर्था सारिखा । करूनि ठेविला पारिखा ॥२॥
उपाधि वेगळा । तुका राहिला सोंवळा ॥३॥

अर्थ

मान,सन्मान या गोष्टींचा त्याग करून मी कीर्तनात दंगून जात आहे.देहा विषयी मी उदासीन झालो आहे,एका देवावाचून मला दुसरी आवड नाही.अर्थ म्हणजे पैसा, धन तो अनर्थ आहे म्हणून मी त्याला वेगळा ठेवला आहे.तुकाराम महाराज म्हणतात मी सर्व प्रकाच्या उपाधी पासून वेगळा सोवळा(शुद्ध) अलिप्त राहिलो आहे.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

थुंकोनियां मान – संत तुकाराम अभंग

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *