sarth tukaram gatha

नामदेवें केलें स्वप्नमाजी – संत तुकाराम अभंग – 753

नामदेवें केलें स्वप्नमाजी – संत तुकाराम अभंग – 753


नामदेवें केलें स्वप्नमाजी जागें । सवें पांडुरंगें येऊनियां ॥१॥
सांगितलें काम करावें कवित्व । वाउगें निमित्य बोलों नको ॥ध्रु.॥
माप टाकी सळे धरिली विठ्ठलें । थापटोनि केलें सावधान ॥२॥
प्रमाणाची संख्या सांगे शत कोटी । उरले ते शेवटीं लावी तुका ॥३॥

अर्थ

संत नामदेव माझ्या स्वप्नात आले,त्यांच्या संगे पांडुरंग येऊन मला त्यांनी जागृत केले.देवाचे वर्णन केलेले कवित्व करावे,उगीच व्यर्थ गोष्टींबद्दल बोलू नको असे सांगितले व त्यांनी मला अभंग तयार करावयास लावले आहे.मी झोपेत होतो निद्रा अवस्थेत असताना संत नामदेव माझ्या स्वप्नात आले व त्यांनी मला थोपटून जागे केले व म्हणाले,तू अभंगाचे माप पुरपूर टाक,असे त्यांनी मला थापटून सावध करून सांगितले.तुकाराम महाराज म्हणतात संत नामदेवांनी मला सांगितले की,”मी शतकोटी अभंग रचना करण्याची प्रतिज्ञा केली आहे त्यापैकी मी शहाण्णव कोटी अभंग केले आहेत उरलेले चार कोटी अभंग तू कर”


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

नामदेवें केलें स्वप्नमाजी – संत तुकाराम अभंग

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *